Pårørendes rettigheter

Når en pasient i mindre grad er i stand til å ta vare på seg selv, får pårørende flere rettigheter. De pårørendes rettigheter er gjeldende både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pårørende har først og fremst krav på å få generell informasjon og veiledning under henvendelse til helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell har riktignok taushetsplikt om pasienters sykdom og diverse personlige forhold, men de har likevel lov til å samtale med pårørende. Helsepersonell kan gi pårørende generell informasjon om blant annet:

  • Helsetjenestens kontaktinformasjon
  • Tilbud, rutiner og ansatte
  • Muligheten for å søke om velferdsteknologi, hjelpemidler, osv.
  • Rettigheter, lovverk og saksbehandlinger
  • Tilbud for pårørende, inkludert barn
  • Informasjon om pårørende- og brukerorganisasjoner

Å lytte til pårørende betyr på ingen måte at helsepersonell bryter taushetsplikten. Taushetsplikten brytes heller ikke når helsepersonell snakker med pårørende om opplysninger pårørende vet om fra før. En pårørende som kjenner til pasientens sykdom og situasjon, kan få generelle opplysninger fra helsepersonell om ting som tilstand, behandling, symptomer og prognose.

Rett til veiledning og opplæring

Er du pårørende og må utføre tyngende omsorgsarbeid, har du krav på nødvendig opplæring og veiledning fra kommunen. Når kommunen skal vurdere det tyngende arbeidet legges det vekt på faktorer som omfanget (timer i løpet av måneden), arbeidets psykiske og fysiske belastning, hvorvidt arbeidet er periodevis eller regelmessig, omsorgsarbeidets varighet, eventuell omsorgsplikt og eventuell inntektstap.

Opplæringen og veiledningen skal hjelpe deg som pårørende, og gjøre deg i stand til å ta vare på pasienten på best mulig måte. I tillegg skal det hjelpe deg å ta vare på deg selv. Du kan få opplæring knyttet til funksjonsnedsettelse og sykdom, som når det er snakk om demens eller diabetes. Ellers kan det være opplæring i hvordan bestemte arbeidsoppgaver skal utføres, som tunge løft eller innen stresshåndtering. Når pårørende har behov for veiledning og opplæring som strekker seg over to uker, plikter kommunen å fatte vedtak.