Her på pasienttransport.no er vi opptatt av de rettigheter syke og pårørende har i Norge. Vi ønsker å dele viktig informasjon om pasienttransport, helseforsikring og andre viktige ting knyttet til det norske helsevesenet. Vi priser oss lykkelige over at vi bor i et land hvor vi som medlem av folketrygden har rettigheter og krav knyttet til vår egen helse, samtidig som vi ser fordelen med å vite hva dette innebærer.

Lurt å kjenne til krav og rettigheter

Derfor tilbyr vi nyttig informasjon på dette feltet, som du kan lese mer om i våre artikler. Pasienttransporten er en uvurderlig del av helsetilbudet fordi det frigjør ambulanser når det kommer til ikke-akutt transport. Derfor er det viktig å være klar over hva denne kan gi oss. Det er en del regler knyttet til pasienttransport, pasienter og pårørendes rettigheter og krav, noe vi vil belyse her hos oss.

Les mer om både det norske helsevesenet og det amerikanske. Selv om vi lenge har slitt med lange sykehuskøer her til lands, er det langt mer problemfritt for den gjengse innbygger å få behandling enn en amerikansk borger uten helseforsikring. De finnes det dessuten mange av, og debatten om gratis helsetjeneste raser.

I Norge trenger vi ikke helseforsikring av samme grunner som i for eksempel USA, men det finnes helt klart fordeler med å tegne forsikring her også. Det er lite kjekt å sitte i ukevis og vente på å få legetime, særlig når vi sliter med plager. Da er det fint å kunne få time raskt, hvilket er noe av det helseforsikring gir deg muligheten til.