Hva er forskjellen på pasienttransport og ambulanse?

De fleste er kjent med ambulansen og dens svært viktige oppgave i samfunnet, men mange er kanskje ikke klar over at ikke-akutt pasienttransport styrker ambulansens beredskap og responstid.

Som følge av de teknologiske nyvinningene som har kommet innen medisinsk utstyr de siste femti årene, er en ambulanse i dag mye mer avansert enn tidligere. Dagens ambulanser har utstyr som gir medisinsk personell langt større muligheter for å utføre pre-hospitale inngrep enten i bilen eller i pasientens hjem. Disse ambulansene er selvfølgelig svært kostbare, og av den grunn ble initiativet til pasienttransport for ikke-akutte pasienter tatt.

Pasienttransporten avlaster akuttjenesten

Uten pasienttransport vil akuttjenestens ressurser måtte brukes til transport av pasienter som ikke kan transportere seg selv eller ved hjelp av drosje. På grunn av hvordan sykehusets ressurser er fordelt på ulike sykehus i regionen, må pasienter transporteres mellom de ulike avdelingene med jevne mellomrom. Pasienter må også transporteres fra sykehusene og til sengeposter på de ulike helseforetakene.

Som en følge av politikernes ønske om å effektivisere helsetjenesten, er det åpenbart at hvert enkelt sykehus ikke kan ha sterk kompetanse innen alle ulike felt. Av denne grunn blir pasienttransportens rolle som en del av helsetjenesten enda viktigere. Ikke minst på grunn av hvordan landet vårt er befolket. Spesielt i nord hvor det er langt mellom sykehus og helsetilbud vil viktigheten av et utviklet nettverk for pasienttransport være åpenbar.

Uten den ikke-akutte pasienttransporten ville akuttjenestenes ambulanser måtte brukes til denne type oppdrag, og redusere beredskapen betraktelig. Selv om pasienttransporten i dag utfører en tjeneste som er svært verdifull, er det fortsatt viktig at vi investerer i våre helseforetak for å sikre at vi opprettholder vår offentlige helsetjeneste. Så lenge helsetjenester sentraliseres og kompetansen spres til ulike helseforetak, vil behovet for fremtidig utvikling av pasienttransport i Norge være stadig økende i årene som kommer.