Helseforsikring

I Norge har vi alle krav på å få helsehjelp når vi trenger det. Enten det er snakk om operasjoner, behandling, medisiner eller oppfølging over lenger tid, skal vi prise oss lykkelige for at vi bor i et land som er såpass sivilisert at dets innbyggere har krav på hjelp. Mange ser dessuten på dette som en menneskerett. Samtidig kan sykehuskøer fort bli lange, og en del må vente unødvendig lenge på hjelpen de trenger.

Da kan det være fint å ha helseforsikring. Med helseforsikring slipper du å stå lenge i kø hvis du trenger operasjoner eller behandlinger, og du blir behandlet av det private helsevesenet. Rundt 1/4 av alle som har helseforsikring, bruker den årlig. Med andre ord benytter de seg av fordeler som det å kunne komme seg fort til en legespesialist innen privat helsevesen, eller fysioterapeutbehandling. Visse forsikringer gir deg ikke bare hurtig tilgang til helsehjelp her hjemme, men også ellers i Europa.

Bør du selv ha forsikring?

Veldig mange av de som har helseforsikring, har det gjennom jobben. Bedrifter ønsker tross alt at sine ansatte skal slippe å stå i noen lang helsekø. Dette er i håp om å redusere sykefravær. Slik blir det å helseforsikring lønnsomt både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Faktisk har nærmest hver femte arbeidstaker helseforsikring.

Siden vi har et såpass godt og åpent helsevesen i Norge, er det en del som velger ikke å skaffe seg noen forsikring. Den offentlige helsetjeneste skal tross alt være der for oss når vi trenger den. Hvorvidt du bør skaffe deg forsikring er noe du til syvende og sist må vurdere selv, men tror du at du noen gang vil trenge rask behandling kan det være fint å ha. Hvor mye penger du må ut med varierer veldig, fordi det finnes mange former for helseforsikring og ulike aktører som tilbyr det.