Å betale for pasienttransport

Å betale for pasienttransport

Som medlem av folketrygden i Norge har du rett til refusjon av utgifter knyttet til pasienttransport. Her er det vanlig å snakk om et visst beløp per kilometer, uavhengig av […]

Når lønner det seg med helseforsikring?

Når lønner det seg med helseforsikring?

Vi har et ganske anstendig helsevesen i Norge, og i bunn og grunn får trengende medisinsk hjelp når de trenger det. Samtidig velger mange å skaffe seg helseforsikring hos en […]

Lettere å betale enn før

Lettere å betale enn før

Takket være pasienttransporten frigis landets ambulanser i større grad og nyter en sterkere beredskap. Dette er en enda en grunn til at pasienttransporten har blitt såpass uvurderlig. Å betale for […]

Pårørendes rettigheter

Pårørendes rettigheter

Når en pasient i mindre grad er i stand til å ta vare på seg selv, får pårørende flere rettigheter. De pårørendes rettigheter er gjeldende både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunal […]

Pasientrettigheter

Pasientrettigheter

Som pasient i Norge har du mange rettigheter. Disse reguleres i hovedsak av pasientrettighetsloven. Denne loven fokuserer på pasienter og deres behov, og bestemmer regler om forholdene mellom helsetjenesten og […]

Det amerikanske helsevesenet

Det amerikanske helsevesenet

Det mye diskuterte amerikanske helsevesenet er kjent for å være svært dyrt. Derfor er det ikke rart mange amerikanere ønsker seg det de kaller «universal health care» inspirert av det […]

Helseforsikring

Helseforsikring

I Norge har vi alle krav på å få helsehjelp når vi trenger det. Enten det er snakk om operasjoner, behandling, medisiner eller oppfølging over lenger tid, skal vi prise […]

Hva er forskjellen på pasienttransport og ambulanse?

Hva er forskjellen på pasienttransport og ambulanse?

De fleste er kjent med ambulansen og dens svært viktige oppgave i samfunnet, men mange er kanskje ikke klar over at ikke-akutt pasienttransport styrker ambulansens beredskap og responstid. Som følge […]

Pasienttransport

Pasienttransport

Som medlemmer av den norske folketrygden har vi mange rettigheter knyttet til helsetjenester, inklusive pasienttransport. Egenandel kan forekomme i visse tilfeller, men det er mer lettvint å betale i dag […]